Jestem psychologiem, psychoterapeutą.
Udzielam profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom w różnym wieku,
w zakresie radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, problemami
w relacjach z innymi oraz w kryzysach życiowychi zawodowych.
 
Pomagam również w lepszym rozumieniu siebie, rozpoznaniu swojego potencjału, a przede wszystkim w budowaniu umiejętności czerpania radości
z życia.
 
 
Pracuję w nurcie integracyjnym, który uwzględnia założenia wielu szkół
w psychoterapii i wykorzystuje to, co najbardziej wartościowe w różnych metodach pracy terapeutycznej. Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji u Prof. Jerzego Mellibrudy - certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, twórcy integracyjnego modelu procesu psychoterapii.
Staż kliniczny zdobyłam w SPS ZOZ "ZROJE" - na V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Chorób Afektywnych oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Centrum Psychiatrycznego.
Jestem pracownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych "Staromłyńska" oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci SPSK1 PUM w Szczecinie. Współpracuję z Centrum Diagnostyki Genetycznej
i Prenatalnej Prediag w Szczecinie.
 
Prowadzę praktykę prywatną.

O MNIE

Czym się zajmuję
 

 

Styl pracy​

 

 

 

Praktyka

 

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Ośrodek posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwo Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej oraz Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

 

Edukacja