DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików

 

 

Poniżej znajdziesz wypowiedzi charakterystyczne dla problemów, które mogą występować u każdego, jednak są szczególnie częste u Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA):
 • Miewam obawy, że bliski i silny związek uczuciowy z drugim człowiekiem może mnie nadmiernie pochłonąć, że zatracę w nim siebie
 • Obawiam  się, że angażując się emocjonalnie w związki z innymi ludźmi, mogę się wypalić wewnętrznie
 • Odczuwam gotowość do bardzo surowego oceniania siebie i swojego postępowania
 • Jest mi trudno doświadczać poczucia własnej wartości i tożsamości
 • Obawiam się, że jeśli nie będę panować nad sytuacją, to może stać się coś złego
 • Gdy robię coś dla siebie, pojawia się poczucie, że to nie jest w porządku, że koncentruję się na sobie,
  a nie na innych
 • Uważam, że nie mam prawa zajmować się swoimi potrzebami
 • Trudno mi cieszyć się swoimi sukcesami
 • Mam skłonność do przypisywania swoich sukcesów czynnikom zewnętrznym
 • Nie mogę sobie pozwolić na poddawanie się momentom słabości
 • Poszukuję aprobaty i potwierdzania własnej wartości u innych
 • Zmiana w życiu kojarzy mi się ze stratą
 • Często myślę o tym, że mogę coś stracić, na czym mi w życiu zależy
 • Wolę unikać myślenia o przykrych sprawach
 • Staram się nie oczekiwać pozytywnego biegu wydarzeń, bo boję się rozczarować
 • Trudno mi dzielić się odpowiedzialnością – biorę wszystko na siebie, albo się wycofuję
 • Często myślę, że bliska osoba mnie opuści
 • Mam kłopot z utrzymywaniu bliskich relacji
 • Wydaje mi się, że ktoś, przy bliskim poznaniu, przekona się jaka jestem i straci zainteresowanie mną
 • Wydaje mi się, że mogę polegać tylko na sobie,
 • Jestem nadmiernie lojalna, nawet kiedy płacę za to dużą cenę
 • Jestem raczej nieufna i ostrożna
 • Mam skłonność do angażowania się w związki z osobami, którym jestem potrzebna lub mogę pomóc
 • Znam dobrze niemiłe poczucie odmienności od innych ludzi
 • W chwilach poświęconych na zabawę ogarnia mnie smutek lub zaczynam się kontrolować
 • Łatwo mnie zranić
 • Nie jest mi łatwo wyrażać swoje uczucia i otwierać się przed innymi
 • Obawiam się konfliktów i napięć w kontaktach z ludźmi, staram się ich unikać
 • Staram się nie okazywać gniewu
 • Czasami, bez powodu, ogarnia mnie smutek
 • Czuję, że jest coś, co ogranicza moją spontaniczność i wyrażanie uczuć
 • Mam tendencję do impulsywnych zachowań
 • Trudno mi doprowadzić do końca, to co rozpoczęłam
 • Mam kłopoty z dostosowaniem się do zmian
 • Mam problemy z wychodzeniem z sytuacji będących dla mnie zbyt dużym obciążeniem – bez względu na koszty osobiste, jakie ponoszę
 • Więcej satysfakcji znajduję w sytuacjach kryzysowych i chaosie, niż w spokoju codziennego dnia
 
Destrukcyjne schematy osobiste, powodujące te problemy, tworzą się w psychice w okresie dzieciństwa. Są na tyle sztywne, że działają nadal w życiu dorosłym i utrudniają konstruktywne funkcjonowanie. Skutecznym sposobem rozpoznania schematów oraz zniwelowania ich oddziaływania na aktualne życie może być podjęcie psychoterapii.
 

(Opracowane na podstawie „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików”, Sobolewska-Mellibruda Z., 2011, Warszawa, IPZ)